Mareena

Mareena je občianske združenie, v ktorom nám záleží na ľuďoch, ktorí si na Slovensku budujú život, bez ohľadu na krajinu pôvodu, etnickú príslušnosť alebo vierovyznanie. V Mareene veríme, že vzťahy sú dôležité, preto sa snažíme prepájať ľudí, ktorí žijú na Slovensku či už dlho alebo krátko, aby sa všetci cítili byť súčasťou jednej spoločnosti a mali šancu realizovať svoj potenciál.

Čo robíme?
Spájame cudzincov a miestnych cez dobrovoľnícky program. Pomáhame ľuďom rozbehnúť sa na Slovensku cez kurzy a workshopy. Prepájame Slovákov a cudzincov cez komunitné aktivity.

Mareena vznikla z
Iniciatívy Kto pomôže?

Mareena is a civic association that cares for people who have settled in Slovakia regardless of their country of origin, ethnicity, or religion. At Mareena, we believe that relationships are important – our goal is to connect people living in Slovakia for a longer or a shorter period of time, so everyone can feel to be a part of the society and tap into their potential.

What do we do?
We connect locals and foreigners through volunteering programme. We help people get started in Slovakia through courses and workshops. We connect Slovaks and foreigners through community activities.

Mareena is a continuation of the
“Kto pomôže?” initiative

Webstránka bude hotová čoskoro.

The website will be ready soon.