Naše 2 % už máme, pomôžte nám ich zviditeľniť vašimi 2 % z daní

Tie „naše 2 %” sú Kvet, Bilge, Les, Hamid, Maryam a mnohí ďalší cudzinci, ktorí žijú a pracujú na Slovensku. Konkrétne 2,75 % – presne to je totiž podiel cudzincov na populácii Slovenska. Nie je to veľa, no o to viac sa ich snažíme zviditeľniť a prispieť tak k väčšej tolerancii v slovenskej spoločnosti. A práve na to potrebujeme vaše 2 % z daní.

Čo robíme

V Mareene sa snažíme poskytovať cudzincom príležitosti pre ich aktívne začlenenie sa do našej spoločnosti a zvýšiť povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, migrácie a integrácie.

Aktuálny projekt

Projekt Naši je fotobanka s reálnymi ľuďmi zahraničného a slovensko-zahraničného pôvodu, ktorí na Slovensku žijú a pracujú. Prostredníctvom nej chceme motivovať firmy, aby vymenili modelov z fotobánk za reálnych ľudí skutočne vykonávajúcich zamestnanie, ktoré znázorňujú. Aj keď možno nevyzerajú ako typickí Slováci.

Podporte aj vy zviditeľnenie našich 2 % svojimi 2 % z daní.

A dokážme tak spolu, že tolerancia nám nie je cudzia.

Ako venovať 2 % z dane

Daňové priznanie podáva môj zamestnávateľ

1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Ak je to potrebné, vyplňte na tento účel žiadosť.

2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.

3. Následne vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %. Ak za vás vyhlásenie vypĺňa váš zamestnávateľ, poskytnite mu naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

4. Budeme radi, keď nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko, adresa).

5. Tlačivá z bodov 2. a 3. doručte osobne alebo poštou do 30. apríla daňovému úradu.

Daňové priznanie podávam sám / s účtovníkom

1. Ak daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) robíte sami, uveďte v oddieli VIII. (vyhlásenie o poukázaní 2 %) naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

Ak vám daňové priznanie vypĺňa účtovník, tieto údaje mu, prosím, poskytnite.

2. Budeme radi, keď nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko, adresa).

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňovému úradu.

* V nasledujúcom upraviteľnom PDF nájdete naše údaje predvyplnené:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A)

Potvrdenie o zaplatení dane

Ďalšie informácie

Dobrovoľníctvo mení 2 % na 3 %

1. Ak ste v roku 2020 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín pre jednu organizáciu alebo súhrnne pre viacero organizácií, môžete nám darovať až 3 % z dane. Potrebujete na to potvrdenie o dobrovoľníckej práci od daných organizácií.

2. Toto potvrdenie priložte k potvrdeniu o zaplatení dane a k vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %).

Minimálna daň, pri ktorej možno darovať 2 %

2 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2020 vyššia ako 150 € (2 % z dane teda predstavujú minimálne 3 €).

Daňové priznanie podávam ako fyzická osoba typu B

1. V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za rok 2020 uveďte v oddieli XII. (vyhlásenie o poukázaní 2 %) naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

Ak vám daňové priznanie vypĺňa účtovník, tieto údaje mu, prosím, poskytnite.

2. Budeme radi, keď nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko, adresa).

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňovému úradu a uhraďte daň.

* V nasledujúcom upraviteľnom PDF nájdete naše údaje predvyplnené:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B)

Potvrdenie o podaní daňového priznania


Ďalšie informácie

Dobrovoľníctvo mení 2 % na 3 %

1. Ak ste v roku 2020 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín pre jednu organizáciu alebo súhrnne pre viacero organizácií, môžete nám darovať až 3 % z dane. Potrebujete na to potvrdenie o dobrovoľníckej práci od daných organizácií.

2. Toto potvrdenie priložte k potvrdeniu o zaplatení dane a k vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %).

Minimálna daň, pri ktorej možno darovať 2 %

2 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2020 vyššia ako 150 € (2 % z dane teda predstavujú minimálne 3 €).

Daňové priznanie podáva moja firma

1. Vyplňte daňové priznanie pre právnickú osobu a v oddieli VI. (vyhlásenie o poukázaní 2 %) vyplňte naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

2. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (názov, sídlo).

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňovému úradu a uhraďte daň.

* V nasledujúcom upraviteľnom PDF nájdete naše údaje predvyplnené:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Ďalšie informácie

Firmy môžu venovať 1 % alebo 2 %

Ak firma v roku 2020 darovala peniaze vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až 2 % z dane.

Rozdelenie 1 % alebo 2 % viacerým organizáciám

Firmy môžu svoje 1 % alebo 2 % venovať jednej organizácii alebo môžu svoj príspevok rozdeliť medzi maximálne 3 organizácie.

Počet prijímateľov sa v daňovom priznaní uvádza do riadku 5 oddielu VI. (vyhlásenie o poukázaní 2 %). Údaje prvého prijímateľa sa uvedú do sekcie Údaje o prijímateľovi č. 1. Ak máte prijímateľov viac, ďalší sa uvádzajú na osobitnej prílohe (Príloha k VI. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch).

Minimálna suma venovaná neziskovej organizácii musí byť aspoň 8 €.

Minimálna daň, pri ktorej možno venovať 1 % alebo 2 %

1 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2020 vyššia ako 800 € (1 % z dane teda predstavujú minimálne 8 €).

2 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2020 vyššia ako 400 € (1 % z dane teda predstavujú minimálne 8 €).