2% pre Mareenu – 100% pre oslavu rozmanitosti

Každý jeden dar sa počíta, aj taký, na ktorý si nemusíte vyhradzovať osobitný rozpočet. Daň z príjmu treba zaplatiť v každom prípade, 2 % z nej ale môžu poputovať na dobročinný účel podľa vášho výberu. Ak sa rozhodnete podporiť nás, zaručíme vám, že váš príspevok sa nestratí, ale premení sa na radosť a úsmevy. Koniec-koncov, najmä vďaka vašej pomoci sú veľké veci možné.

Čo robíme

V Mareene sa snažíme poskytovať cudzincom príležitosti pre ich aktívne začlenenie do našej spoločnosti a zvýšiť povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, migrácie a integrácie. Venujeme sa vzdelávaniu a komunitným aktivitám, vytvárame pracovné aj dobrovoľnícke príležitosti a šírime povedomie o cudzincoch a problematike ich integrácie do našej spoločnosti. Našou víziou je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých.

Prispejte aj vy a dokážte, že tolerancia nám nie je cudzia.

2% pre Mareenu, 100% pre oslavu rozmanitosti!

Ako venovať 2 % z dane

Daňové priznanie podáva môj zamestnávateľ

1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Ak je to potrebné, vyplňte na tento účel žiadosť.

2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.

3. Následne vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %. Ak za vás vyhlásenie vypĺňa váš zamestnávateľ, poskytnite mu naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

4. Budeme radi, keď nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko, adresa).

5. Tlačivá z bodov 2. a 3. (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie) doručte osobne alebo poštou do 30. apríla daňovému úradu.

Daňové priznanie podávam sám/s účtovníkom

1. Ak daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) robíte sami, uveďte v oddieli VIII. (vyhlásenie o poukázaní 2 %) naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

Ak vám daňové priznanie vypĺňa účtovník, tieto údaje mu, prosím, poskytnite.

2. Budeme radi, keď nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko, adresa).

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňovému úradu.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A)

Potvrdenie o zaplatení dane

Ďalšie informácie

Dobrovoľníctvo mení 2 % na 3 %

1. Ak ste v roku 2021 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín pre jednu organizáciu alebo súhrnne pre viacero organizácií, môžete nám darovať až 3 % z dane. Potrebujete na to potvrdenie o dobrovoľníckej práci od danej organizácie/daných organizácií.

2. Toto potvrdenie priložte k potvrdeniu o zaplatení dane a k vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %).

Minimálna daň, pri ktorej možno darovať 2 %

2 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2021 vyššia ako 150 € (2 % z dane teda predstavujú minimálne 3 €).

Daňové priznanie podávam ako fyzická osoba typu B

1. V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za rok 2022 uveďte v oddieli XII. (vyhlásenie o poukázaní 2 %) naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

Ak vám daňové priznanie vypĺňa účtovník, tieto údaje mu, prosím, poskytnite.

2. Budeme radi, keď nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko, adresa).

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňovému úradu a uhraďte daň.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B)

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Ďalšie informácie

Dobrovoľníctvo mení 2 % na 3 %

1. Ak ste v roku 2022 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín pre jednu organizáciu alebo súhrnne pre viacero organizácií, môžete nám darovať až 3 % z dane. Potrebujete na to potvrdenie o dobrovoľníckej práci od danej organizácie/daných organizácií.

2. Toto potvrdenie priložte k potvrdeniu o zaplatení dane a k vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %).

Minimálna daň, pri ktorej možno darovať 2 %

2 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2022 vyššia ako 150 € (2 % z dane teda predstavujú minimálne 3 €).

Daňové priznanie podáva moja firma

1. Vyplňte daňové priznanie pre právnickú osobu a v oddieli VI. (vyhlásenie o poukázaní 2 %) vyplňte naše údaje:

Názov: Mareena
Sídlo: Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 507 606 11

2. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že ste nás podporili práve vy, a vo vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich údajov (názov, sídlo).

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňovému úradu a uhraďte daň.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Ďalšie informácie

Firmy môžu venovať 1 % alebo 2 %

Ak firma v roku 2022 darovala peniaze vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až 2 % z dane.

Rozdelenie 1 % alebo 2 % viacerým organizáciám

Firmy môžu svoje 1 % alebo 2 % venovať jednej organizácii alebo môžu svoj príspevok rozdeliť medzi maximálne 3 organizácie.

Počet prijímateľov sa v daňovom priznaní uvádza do riadku 5 oddielu VI. (vyhlásenie o poukázaní 2 %). Údaje prvého prijímateľa sa uvedú do sekcie Údaje o prijímateľovi č. 1. Ak máte prijímateľov viac, ďalší sa uvádzajú v osobitnej prílohe (Príloha k VI. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch).

Minimálna suma venovaná neziskovej organizácii musí byť aspoň 8 €.

Minimálna daň, pri ktorej možno venovať 1 % alebo 2 %

1 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2021 vyššia ako 800 € (1 % z dane teda predstavuje hodnota minimálne 8 €).

2 % z dane môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za rok 2021 vyššia ako 400 € (1 % z dane teda predstavuje hodnota minimálne 8 €).

Pomáhajte nám tvoriť Slovensko otvorené rozmanitosti

*Certified public charity
1. Podporte Mareenu
2. Spôsob platby
3. Vaše údaje *
Platba realizovaná systémom DARUJME.sk .

Čo môže vaša podpora priniesť?

10 eur
Mesačný telefonický kontakt s tými, ktorí nás potrebujú.
30 eur
Jeden deň v tábore pre jedno dieťa.
60 eur
Odborná starostlivosť o duševné zdravie pre 5 až 10 dobrovoľníkov.
100 eur
Jedno medzikultúrne podujatie.
Klub M

Ak sú pre vás hodnoty, ktoré svojou prácou podporujeme, dôležité, staňte sa členom nášho klubu pravidelných darcov – Klubu M – a buďte neustále súčasťou toho, čo robíme. Pomáhajte nám minimálnou čiastkou 10 € mesačne a získajte raz ročne tieto výhody:

Folkekøkken
Užite si špeciálnu večeru v štýle dánskeho konceptu Folkekøkken, ktorá spája ľudí z rôznych prostredí za spoločným stolom a prináša jedlá z krajín celého sveta.
Svetové vzdelávanie
Zaujímajú vás témy migrácie, integrácie alebo práce v medzinárodnom prostredí? Máte šancu pridať sa na workshop, diskusiu alebo prezentáciu o týchto témach.
Spoluvytváranie Mareeny
Zapojte sa do tvorby nových produktov, služieb alebo stratégie rozvoja Mareeny a staňte sa aktívnou súčasťou našej práce a jej dopadu.
Vždy informovaní
Presne takí sú členovia Klubu M. Vďaka pravidelnému newsletteru vám už neujdú žiadne naše projekty a akcie.
Darček pre podporovateľov
Ak radi ukazujete svoju podporu nálepkami, odznakmi alebo pohľadnicami, potešíme vás špeciálnym balíčkom vytvoreným v spolupráci s miestnymi umelcami.
Ako sa stať členom Klubu M?
Nie je nič jednoduchšie, stačí splniť tieto dva kroky:
1
V darcovskej bráne si v sekcii Podporte Mareenu vyberte možnosť pravidelne.
2
Kliknite na začiarkavacie políčko Chcem sa stať členom Klubu M a podporovať minimálnou sumou 10 € mesačne.
Ste firma a máte záujem o spoluprácu?
Napíšte nám

Ak máte ohľadom darcovstva či Klubu M akékoľvek otázky, neváhajte sa nám ozvať, radi vám ich zodpovieme.

Vaše meno
Katka Makara
manažérka komunikácie a fundraisingu